Kicik buxar cihazi

Stolustudur. Isti ve soyuq buxar cixarma ozelliyine malik, kicik olmasina baxmayaraq olduqca saglam ve gucludur.